Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Ouders

Ouders zijn voor ons echt de  partners

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen.
Voor elke ouder is er gelegenheid een rol te vervullen in onze school;

  • Medezeggenschapsraad

De M.R. buigt zich samen met de directie over beleidszaken.

  • Ouderraad

De O.R. is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe.

  • School sportcommissie

De schoolsportcommissie denkt mee over de invulling van ons sportconcept
Deze moet nog worden ingevuld.

  • Versiercommissie

De versiercommissie zorgt ervoor dat de school mooi versierd is. Ze zorgen ervoor dat het thema wat op dat moment speelt, duidelijk zichtbaar is in de school. Denk aan Sinterklaas, kerst, lente enz.

CONTACT