Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Naschoolse opvang

NSO Sportbasisschool Het Startblok

Dag arrangement op Sportbasisschool ‘Het Startblok’

Onze school biedt een dag arrangement aan voor de leerlingen waarbij leren, bewegen en gezond eten centraal staan. Concreet betekent dit:

  • U kunt uw kind iedere dag brengen van 8.20-14.45 uur.
  • Op maandag, dinsdag en donderdag wordt tot 17.00 uur naschoolse opvang geboden. (NSO)
    Sport en spel staan centraal in de vorm van clinics: hockey, tafeltennis, free-running, volleybal, panna voetbal, etc.

Naschoolse opvang (NSO)  Het startblok

De NSO gaat van start op 21 september. De eerste week is een oriënterende week waarin kinderen kunnen kennis maken met verschillende takken van sport en spel. Om een goed programma te kunnen maken, afgestemd op het aantal kinderen per dag, willen we u vragen om zo veel mogelijk aan het begin van het schooljaar  aan te geven wanneer u gebruik wilt maken van de opvang.  Daarna kunt U tot de 20e van de maand uw kind(eren) aanmelden voor de maand daarna. U kunt uw kind aanmelden via  NSO@bshetstartblok.nl. Mocht u na de 20e onverhoopt toch nog een extra dag gebruik willen maken van de opvang dan kunt u dit via bovenstaand mailadres doorgeven.

Kosten voor de naschoolse opvang

Helaas kunnen we naschoolse opvang niet meer gratis aanbieden maar we hebben wel geprobeerd om het zo laagdrempelig mogelijk te houden zodat er weer veel kinderen gebruik van kunnen maken. Daarom gaan we vanaf dit schooljaar werken met een strippenkaart. U kunt deze kaart aan het begin van het jaar kopen. De kosten per strip is 1 euro! Een schooljaar heeft 40 schoolweken.

Kosten bij afname op jaarbasis:                    Kosten bij incidentele afname:

1 dag per week                40 euro 1 losse dag                                    2 euro
2 dagen per week           80 euro
3 dagen per week           120 euro

We willen graag dat u de bijdrage aan het begin van het schooljaar betaald om een administratieve rompslomp te voorkomen. Hebt u wisseldiensten of mocht u na verloop van tijd geen gebruik meer maken van de opvang, dan zoeken we met u naar een passende oplossing

Het voor uw kind(eren) van toepassing zijnde bedrag dient, onder vermelding van

Voor-, achternaam en groep van uw kind(eren)en het aantal dagen  op bankrekeningnummer NL 60  RABO 012.15.68.881 t.n.v. basisschool Het Startblok.

Fotoalbums

CONTACT