Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Schooltijden

Schooltijden Sportbasisschool Het Startblok

Bij ons continurooster zijn de tijden als volgt:

  • de lestijden zijn van 8:30 uur tot 14.45 uur
  • op woensdag van 8.30 uur tot 12:15 uur
  • De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij van school.

De kinderen blijven op school en lunchen onder toezicht van de groepsleerkrachten in de klas. Daarna hebben ze een pauze van 30 minuten. Het toezicht bij de pauze geschiedt door de leerkrachten, vrijwilligers en eventuele stagiaires.

Dag  Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur
dinsdag 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur
woensdag 8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur
donderdag 8.30 – 14.45 uur 8.30 – 14.45 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.45 uur

De naschoolse opvang (NSO) sluit aan op de eindtijd van de schooldag .
De NSO is er op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 tot 17.00 uur .

Pauze tijden

Kleine pauze

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
10.00 – 10.15 uur Groep 3-5-6/7-7 Groep 3-5-6/7-7 Groep3-5-6/7-7 Groep3 5-6/7-7 Groep 3-5-6/7-7
10.20 – 10.35 uur Groep 4-6-8 Groep 4-6-8 Groep 4-6-8 Groep 4-6-8 Groep 4-6-8

Grote pauze

Eten: Groepen 1 t/m 8              12.15 – 12.30 uur

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
11.45 – 12.15 uur Groep 1-4 Groep 1-4 Groep 1-4
12.30 – 13.00 uur Groep 5-8 Groep 5-8 Groep 5-8 Groep 5-8

CONTACT