Sportbasisschool Het Startblok Westervoort

Levensbeschouwelijke identiteit

Sportbasisschool Het Startblok is een interconfessionele basisschool. Het is een samensmelting van een rooms-katholieke en een protestants-christelijke school. Interconfessioneel betekent voor ons dat we vanuit gezamenlijke normen en waarden denken en werken.

Belangrijke waarden voor ons zijn: verbondenheid, zorg voor elkaar, tolerantie en solidariteit. Onze interconfessionele identiteit inspireert ons in de omgang met elkaar binnen de school. Dit alles zorgt voor een veilige sfeer op onze school, en bereidt onze leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen samenleven in de huidige maatschappij.

Tevens staan we open voor, en willen we aandacht geven aan andere geloven en culturen van onze samenleving. Wij respecteren de eigen levensbeschouwing of religie van een ieder in de school.

Van onze leerlingen en ouders verwachten we dat zij de identiteit van de school respecteren en hiernaar handelen. Wij verwachten daarbij dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van de school.

We geven levensbeschouwelijk onderwijs uit de methode Trefwoord. We vertellen de verhalen achter, en vieren de christelijke feesten zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen. Wij praten met de kinderen over de waarden van de verschillende geloofsovertuigingen en de culturen.

CONTACT